Staff

Mrs Bethan Fell: Pennaeth dros dro
Mrs Catrin Phillips: Pennaeth Cynorthwyol Dosbarth Twm Sion Cati
Mrs Sian Jones: Dosbarth Bendigeidfran
Mr Sion Williams: Dosbarth Seithenyn
Mrs Bethan Woods: Dosbarth Bendigeidfran
Mrs Heledd Rees: Dosbarth Melangell
Mrs Emma Newport: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Gwenan Lloyd: Y Dosbarth Meithrin
Mrs Donna Roberts: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Sandra Owen: Gofalwraig a Glanhawraig
Mrs Nia Jones: Ysgrifenyddes
Mrs Mandy Jones: Glanhawraig a Cymhorthydd Cegin
Mrs Pamela Jones: Cogyddes
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’
Mr Alun Williams: Dosbarth Arianrhod
Miss Sioned Morris: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Rhiannon Jones: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Catrin Jones: Athrawes Cyfnod Sylfaen
Mrs Sian Williams: Cymorthydd Dosbarth

Staff

Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Mrs Bethan Fell: Pennaeth dros dro
Mrs Catrin Phillips: Pennaeth Cynorthwyol Dosbarth Twm Sion Cati
Mrs Heledd Rees: Dosbarth Melangell
Mr Alun Williams: Dosbarth Arianrhod
Mrs Sian Jones: Dosbarth Bendigeidfran
Mr Sion Williams: Dosbarth Seithenyn
Mrs Bethan Woods: Dosbarth Bendigeidfran
Mrs Emma Newport: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Gwenan Lloyd: Y Dosbarth Meithrin
Mrs Donna Roberts: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Sandra Owen: Gofalwraig a Glanhawraig
Mrs Nia Jones: Ysgrifenyddes
Mrs Mandy Jones: Glanhawraig a Cymhorthydd Cegin
Mrs Pamela Jones: Cogyddes
Miss Sioned Morris: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Rhiannon Jones: Cymorthydd Dosbarth
Mrs Catrin Jones: Athrawes Cyfnod Sylfaen
Mrs Sian Davies: Cymorthydd Dosbarth
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’