Ysgol Bro Dyfrdwy © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Bro Dyfrdwy...

Nôd ein gwefan yw ceisio cryfhau’r berthynas rhwng Ysgol a chartref yn ogystal a hysbysu rhieni sy’n ceisio dewis ysgol i’w plant. ‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’ Ysgol ardal yw Ysgol Bro Dyfrdwy. Mae’n ysgol gynradd Sirol, wledig, naturiol Gymraeg. Ein nôd yw creu ysgol gyfeillgar sy’n rhoi pob annogaeth i blentyn ddysgu a datblygu hyd eithaf ei allu yn ystod ei amser gyda ni. Hoffwn ystyried ein hysgol yn fath o deulu estynedig – teulu cyfeillgar a hapus lle mae’r plentyn yn mwynhau dysgu. Ceisiwn sicrhau bod yr ysgol yn lle diogel a braf ble caiff y plentyn ei werthfawrogi a’i drin fel unigolyn gan ei annog i fod yn aelod cyfrifol o’r ysgol a’r gymdeithas leol ac i dyfu’n berson sy’n ystyriol o eraill a’i amgylchedd o’i gwmpas. Amcanwn i roi’r addysg orau a’r profiadau gorau posib i’n disgyblion a cheisiwn wella ein dulliau dysgu yn ddyddiol! Os hoffech ymweld â Ysgol Bro Dyfrdwy mae croeso i chi gysylltu â ni i drefnu ymweliad: Ysgol.brodyfrdwy@sirddinbych.gov.uk neu 01490 412500.
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’
English

@YsgolBroDyfrdwy

Croeso i

wefan

Ysgol Bro

Dyfrdwy...

Nôd ein gwefan yw ceisio cryfhau’r berthynas rhwng Ysgol a chartref yn ogystal a hysbysu rhieni sy’n ceisio dewis ysgol i’w plant. ‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’ Ysgol ardal yw Ysgol Bro Dyfrdwy. Mae’n ysgol gynradd Sirol, wledig, naturiol Gymraeg. Ein nôd yw creu ysgol gyfeillgar sy’n rhoi pob annogaeth i blentyn ddysgu a datblygu hyd eithaf ei allu yn ystod ei amser gyda ni. Hoffwn ystyried ein hysgol yn fath o deulu estynedig – teulu cyfeillgar a hapus lle mae’r plentyn yn mwynhau dysgu. Ceisiwn sicrhau bod yr ysgol yn lle diogel a braf ble caiff y plentyn ei werthfawrogi a’i drin fel unigolyn gan ei annog i fod yn aelod cyfrifol o’r ysgol a’r gymdeithas leol ac i dyfu’n berson sy’n ystyriol o eraill a’i amgylchedd o’i gwmpas. Amcanwn i roi’r addysg orau a’r profiadau gorau posib i’n disgyblion a cheisiwn wella ein dulliau dysgu yn ddyddiol! Os hoffech ymweld â Ysgol Bro Dyfrdwy mae croeso i chi gysylltu â ni i drefnu ymweliad: Ysgol.brodyfrdwy@sirddinbych.gov.uk neu 01490 412500.
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’

@YsgolBroDyfrdwy