Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 OLG Ebost: ysgol.brodyfrdwy@sirddinbych.gov.uk Ffôn: 01490 412500 Pennaeth: Eirian Owain B.Add Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Bryn Roberts Is-gadeirydd: Mabon ap Gwynfor Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Jones
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 OLG Ebost: ysgol.brodyfrdwy@sirddinbych.gov.uk Ffôn: 01490 412500 Pennaeth: Eirian Owain B.Add Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Bryn Roberts Is-gadeirydd: Mabon ap Gwynfor Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Jones
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs