Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 OLG Ebost: bethan.fell@denbighshire.gov.uk Ffôn: 01490 412500 Pennaeth: Mrs Bethan Fell Cadeirydd y Llywodraethwyr: Dr Sian Lloyd Williams Is-gadeirydd: Mrs Delyth Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Jones
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 OLG Ebost: bethan.fell@denbighshire.gov.uk Ffôn: 01490 412500 Pennaeth: Mrs Bethan Fell Cadeirydd y Llywodraethwyr: Dr Sian Lloyd Williams Is-gadeirydd: Mrs Delyth Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Jones
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’