Llywodraethwyr

Pennaeth: Mrs Bethan Fell Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Catrin Phillips Cadeirydd: Dr Sian Lloyd Williams Is- gadeirydd: Mrs Delyth Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Jones Bryn Roberts - Cyngor Sir Cyng. Cefyn Williams - Cynghorydd Lleol Ms Lowri Morgan - Rhiant Mabon ap Gwynfor - Rhiant Llio Davies - Rhiant Mrs Catrin Phillips - Athrawes Mrs Donna Roberts - Staff Bryn Roberts - Cyfethol Cefyn Williams - Cyfethol SEDD WAG - Cyfethol Mrs Anne Williams - Cymuned Llandrillo Mrs Bethan Fell - Pennaeth Mrs Nia Jones - Clerc
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’

Llywodraet

hwyr

Pennaeth: Mrs Bethan Fell Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Catrin Phillips Cadeirydd: Dr Sian Lloyd Williams Is- gadeirydd: Mrs Delyth Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Jones Bryn Roberts - Cyngor Sir Cyng. Cefyn Williams - Cynghorydd Lleol Ms Lowri Morgan - Rhiant Mabon ap Gwynfor - Rhiant Llio Davies - Rhiant Mrs Catrin Phillips - Athrawes Mrs Donna Roberts - Staff Bryn Roberts - Cyfethol Cefyn Williams - Cyfethol SEDD WAG - Cyfethol Mrs Anne Williams - Cymuned Llandrillo Mrs Bethan Fell - Pennaeth Mrs Nia Jones - Clerc
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’