Cyngor Ysgol

Grŵp o ddisgyblion ydym ni, wedi ein hethol gan ein cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gydag Mrs Fell, Pennaeth yr ysgol a llywodraethwyr yr ysgol. Hefyd, gallem fwrw ymlaen â phrosiectau ar ran disgyblion yr ysgol. Er mwyn bod yn effeithiol, rhaid i ni’r cynghorwyr: • Gynrychioli yr holl ddisgyblion gorau y gallem • Gymryd amser i wrando ar yr holl ddisgyblion ac i gyfleu eu barn; • Rhoi adborth yn ôl i ddisgyblion am yr hyn ddigwyddodd am eu barn/syniadau; • Wneud i bethau ddigwydd – neu esbonio pam nad yw hyn yn bosibl!
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’

Cyngor Ysgol

Grŵp o ddisgyblion ydym ni, wedi ein hethol gan ein cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gydag Mrs Fell, Pennaeth yr ysgol a llywodraethwyr yr ysgol. Hefyd, gallem fwrw ymlaen â phrosiectau ar ran disgyblion yr ysgol. Er mwyn bod yn effeithiol, rhaid i ni’r cynghorwyr: • Gynrychioli yr holl ddisgyblion gorau y gallem • Gymryd amser i wrando ar yr holl ddisgyblion ac i gyfleu eu barn; • Rhoi adborth yn ôl i ddisgyblion am yr hyn ddigwyddodd am eu barn/syniadau; • Wneud i bethau ddigwydd – neu esbonio pam nad yw hyn yn bosibl!
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’