Cyfeillion yr Ysgol

Croeso i dudalen ‘Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Bro Dyfrdwy. Bwriad y gymdeithas rhieni ac athrawon yw codi arian drwy gynnal gweithgareddau amrywiol drwy gydol y flwyddyn. Mae’r arian a gasglwyd yn cynorthwyo’r ysgol i brynu adnoddau neu offer defnyddiol ac yn cyfrannu at gostau tripiau allgyrsiol. Mae’r gymdeithas yn cyfarfod yn aml yn ystod y tymor i drafod syniadau ac i drefnu gweithgareddau. Mi fyddwn yn eich hysbysu o ddyddiadau cyfarfodydd ar y dudalen hon ac yn ‘Clecs Bro Dyfrdwy’. Mae croeso i unrhyw riant/warchodwyr ymuno â ni yn y cyfarfodydd hyn ac gwerthfawrogwn unrhyw gymorth ellwch chi ei gynnig. Yn ogystal mi fydd unrhyw weithgareddau newydd yn ymddangos yma i chi gael ei nodi yn eich dyddiadur.
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’

Cyfeillion yr

Ysgol

Croeso i dudalen ‘Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Bro Dyfrdwy. Bwriad y gymdeithas rhieni ac athrawon yw codi arian drwy gynnal gweithgareddau amrywiol drwy gydol y flwyddyn. Mae’r arian a gasglwyd yn cynorthwyo’r ysgol i brynu adnoddau neu offer defnyddiol ac yn cyfrannu at gostau tripiau allgyrsiol. Mae’r gymdeithas yn cyfarfod yn aml yn ystod y tymor i drafod syniadau ac i drefnu gweithgareddau. Mi fyddwn yn eich hysbysu o ddyddiadau cyfarfodydd ar y dudalen hon ac yn ‘Clecs Bro Dyfrdwy’. Mae croeso i unrhyw riant/warchodwyr ymuno â ni yn y cyfarfodydd hyn ac gwerthfawrogwn unrhyw gymorth ellwch chi ei gynnig. Yn ogystal mi fydd unrhyw weithgareddau newydd yn ymddangos yma i chi gael ei nodi yn eich dyddiadur.
Ysgol Bro Dyfrdwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
‘Yn y llaw fach, mae’r holl fyd’